Hoe is de uitdrukking "spijkers op laag water zoeken" ontstaan?

Hoe is de uitdrukking "spijkers op laag water zoeken" ontstaan?

Als mensen “spijkers op laag water zoeken”, klagen ze over kleinigheden. Maar waar komt deze uitdrukking eigenlijk vandaan?

Als mensen “spijkers op laag water zoeken”, klagen ze over kleinigheden. Maar waar komt deze uitdrukking eigenlijk vandaan?

Met laag water wordt de lage waterstand tussen eb en vloed bedoeld. Vroeger moest het personeel op de oude scheepswerven bij laag water op zoek gaan naar spijkers die tijdens het werk in het water waren gevallen. In die tijd waren spijkers veel waardevoller dan nu. De uitdrukking zou van oorsprong dan ook gaan over het “zoeken naar kleine dingen die bijna niet te vinden zijn”, waar dan later de huidige negatieve betekenis bij is ontstaan.

Er bestaat ook nog een andere kijk op de herkomst van deze uitdrukking. Reparaties aan schepen met schroeven in plaats van met spijkers was van betere kwaliteit. Als een schipper na de reparatie van zijn schip wilde controleren of de reparatie met schroeven was verricht, liet hij het schip droogvallen om dat te kunnen bekijken. “Spijkers op laag water zoeken” zou dan refereren naar deze controle, waarbij werd gezocht naar het minieme verschil tussen een spijker- en een schroefkop.

In deze theorie is het logischer te verklaren waar de negatieve toon van de uitdrukking vandaan komt.